پنج‌شنبه 9 تير 1401

دریافت امتیاز بازآموزی کارگاه های آموزشی

برحسب بند یک ماده دو فصل اول، و تبصره دو بند یک و بند شش ماده سه فصل دوم قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، معاونت آموزش به منظور اجرای برنامه‌هاینوآموزی مستمر روان‌شناسان و مشاوران در جهت ارتقاء دانش رشته روان‌شناسی و مشاوره منطبق با پیشرفت علمی و تحقیقات کاربردی و بنیادی درصدد اعطای امتیاز بازآموزی به کارگاه ها و همایش ها منطبق با مصوبات به شرح زیر نموده است:

 

فرایند دریافت مجوز امتیاز بازآموزی:

فرایند ارسال درخواست:

 1. تکمیل فرم درخواست مجوز و امتیاز بازآموزی (فرم F1001)
 2. تکمیل فرم کارگاه (فرم F1003) برای هر کارگاه درخواستی طبق نمونه فرم تکمیل شده کارگاه (فرم F1004)
 3. ارسال فرم درخواست مجوز امتیاز بازآموزی، فرم تکمیل شده کارگاه ها، مدارک و اسناد تاسیس و مجوزهای مرکز یا موسسه، و مدارک مدرسان شامل رزومه، آخرین حکم کارگزینی دانشگاهی و پروانه کار از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، حداقل یک ماه قبل از برگزاری کارگاه ها به یکی از روش های زیر:
 • اسکن مدارک و فرم ها و ارسال به پست الکترونیک معاونت آموزشی education@pcoiran.ir
 • فکس مدارک و فرم ها به دورنگار دبیرخانه ریاست سازمان به شماره 88225114
 • ارسال پستی به دبیرخانه ریاست به آدرس: تهران – خیابان جلال آل احمد – بین خیابان کارگر شمالی و بزرگراه شهید چمران (روبروی دانشگاه تربیت مدرس) – خیابان پروانه – بالاتر از میدان سوم پرنده - کوچه 16 - پلاک 6، طبقه چهارم
 • تحویل حضوری به دبیرخانه ریاست سازمان

 

توجه: به درخواست های ارسالی خارج از روش های ذکر شده ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ارسال اصل نامه درخواست مجوز امتیاز بازآموزی الزامی است.

 

فرایند برگزاری کارگاه:

 1. تکمیل فرم اطلاعات شرکت کنندگان (فرم F1005) در زمان برگزاری کارگاه
 2. تکمیل فرم ارزشیابی کارگاه (فرم F1011) توسط شرکت کنندگان پس از برگزاری کارگاه
 3. تهیه گواهینامه ها به شرح زیر:
 • گواهینامه برگزاری کارگاه ویژه مدرسان عضو سازمان (فرم F1007) با درج 10 امتیاز بازآموزی برای هر کارگاه 8 ساعته، و ویژه مدرسان غیر عضو (فرم F1008) صرفا گواهی برگزاری کارگاه
 • گواهینامه برگزارکننده کارگاه (فرم F1006) ویژه مراکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره دارای مجوز از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، با درج 2 امتیاز آموزشی برای هر کارگاه
 • گواهینامه شرکت‌کنندگان کارگاه ویژه اعضای سازمان (فرم F1009) با درج 2 امتیاز بازآموزی برای هر کارگاه 8 ساعته، و ویژه افراد غیر عضو (فرم F1010) صرفا گواهی شرکت در کارگاه

 

فرایند پس از برگزاری:

 1. واریز ده درصد بالاسری سازمان از کل مبلغ برگزاری هر کارگاه به حساب سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره به شماره 0110102121004 بانک ملی (در صورتی که کارگاه رایگان یا با تخفیف برگزار شود مبلغ بالاسری از همان تعرفه اصلی مصوب محاسبه می شود)
 2. ارسال مدارک و مستندات زیر:
 • فیش واریز مبلغ بالاسری سازمان
 • فرم تکمیل شده اطلاعات شرکت کنندگان (فرم F1005)
 • فرم های ارزشیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان (فرم F1011)
 • گواهینامه های صادر شده برای مرکز، مدرسان و شرکت کنندگان
 • بسته آموزشی ارایه شده در کارگاه به صورت کتاب، جزوه، فیلم، پاورپوینت و ...
 • مستندات برگزاری کارگاه مانند فیلم، عکس، فایل صوتی و ...

 

دریافت شرایط، فرایند و فرم های کارگاه

مشخصات PDF Word
شرایط برگزاری کارگاه ها -
فرم درخواست مجوز و امتیاز بازآموزی 1001F 1001F
فرم کارگاه 1003F 1003F
نمونه فرم تکمیل شده کارگاه 1004F 1004F
فرم اطلاعات شرکت کنندگان 1005F 1005F
گواهینامه برگزارکننده کارگاه (نام مرکز ذکر می شود و مختص مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره دارای مجوز از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره است) 1006F 1006F
گواهینامه برگزاری کارگاه (مدرسان عضو سازمان) 1007F 1007F
گواهینامه برگزاری کارگاه (مدرسان غیر عضو) 1008F 1008F
گواهینامه بازآموزی شرکت کنندگان (شرکت کنندگان عضو سازمان) 1009F 1009F
گواهینامه شرکت در کارگاه (شرکت کنندگان غیر عضو در سازمان) 1010F 1010F
فرم ارزشيابي کارگاه (توسط شرکت کنندگان تکمیل شود) 1011F 1011F

 

 

* گواهینامه ها طبق فرمت ارایه شده، با حاشیه تعیین شده، رنگی و بر روی کاغذ گلاسه چاپ شود (عکس حاشیه و لوگوی پس زمینه برای ارایه به چاپخانه در زیر ارایه شده است)

* فرمت گواهینامه ها مختص معاونت آموزشی بوده و با هولوگرام سازمان و شماره سریال معتبر است. در صورت استفاده از این فرمت برای کارگاه های بدون مجوز از سازمان مطابق با مقررات رفتار خواهد شد.

 

 

 

دریافت حاشیه گواهی دریافت آرم سازمان دریافت فونت گواهی