چهار‌شنبه 8 تير 1401

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 1384

شماره جلسه

تاریخ

مصوبات

پنجاه و نهمین

4/10/85

به منظور ارتقای دانش حرفه‌ای دانش‌آموختگان رشته‌های روان‌شناسی و مشاوره که متقاضی دریافت پروانه کار می‌باشد، مقرر شد استانداردهای حرفه‌‌ای تعیین و به دانشگاه‌ها اعلام شود.
مقرر شد در ارتباط با ضعف بنیه علمی دانش‌آموختگان رشته‌های روان‌شناسی و مشاوره با نهادهای ذیربط مکاتبه شود.
مقرر شد از سال 1386 آزمون بورد تخصصی در هر سال دو نوبت برگزار گردد.
آئین نامه مالی بررسی و تصویب شد.
مقرر گردید مبلغ سه میلیون تومان به عنوان تنخواه در اختیاز هر یک شوراهای مناطق
اعضای هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات تعیین و مقرر شد احکام آنان تهیه و ابلاغ شود.
جلسه با ذکر صلوات بر پیامبر اعظم(ص) خاتمه یافت.

شصتمین

25/10/85

 • مقرر شد اقدامات مرتبط با تشکیل جلسه معارفه برای شوراهای مناطق8،6،4  در بهمن ماه به عمل آید.
 • مقرر شد نشست سراسری شوراهای مناطق در نیمه دوم اسفندماه برگزار گردد.
 • با توجه به تراکم نسبی پرونده‌های متقاضیان پروانه کار مقرر گردید کمیسیون‌های مربوطه نسبت به تشکیل جلسه‌های فوق‌العاده اقدام نمایند.
 • مقرر گردید جلسه بعدی شورای مرکزی سازمان در مورخه 25/11/85 در مشهد مقدس برگزار و حتی الامکان برنامه ریزی لازم برای بررسی پرونده متقاضیان نیز انجام پذیرد.
 • در ارتباط با تقویت و توسعه همکاری با شهرداری تهران مقرر شد عطف به سابقه پیگیری‌های لازم به عمل آید.

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 1385

شماره جلسه

تاریخ

مصوبات

 

22/3/85

1- مقرر شد کمیسیون‌های تخصصی برنامه زمان‌بندی خود را تنظیم و در اختیار دبیر شورای مرکزی قرار دهند.
2- مقرر شد کمیسیون‌ها با توجه به حجم پرونده‌های موجود نسبت به تشکیل جلسه‌های فوق‌العاده اقدام نمایند.
3- به منظور تشکیل هیأت رسیدگی به صلاحیت تخصصی، رؤسای کمیسیون‌ها با حفظ سمت به عنوان اعضای اصلی این هیأت انتخاب و مقرر شد با حکم رییس سازمان اقدامات لازم را بعمل آورند.
4- مقرر شد آقایان دکتر دژکام، دکتر جزایری، دکتر هاشمیان، دکتر سیف، دکتر شریفی و آقای ساجدی‌نیا مفاد نظامنامه اخلاقی را بررسی و پس از اعمال اصلاحات لازم جهت تصویب نهایی به شورای مرکزی ارائه نمایند.
5- آئین نامه تشکیلات و شرح وظایف شورای مناطق بررسی و ادامه آن به جلسه بعدی موکول گردید.
6- مقرر شد اعضای شورای مرکزی سازمان برابر برنامه‌ زیر در اولین جلسه رسمی شوراهای مناطق که با حضور مقامات محلی برگزار می‌گردد شرکت و حکم ریاست سازمان را ابلاغ نمایند.


منطقه 4

به مرکزیت شیراز

جناب آقای دکتر مهریار

منطقه 5

به مرکزیت تبریز

آقایان دکتر افروز و دکتر دژکام

منطقه 6

به مرکزیت ساری

آقایان دکتر هاشمیان و دکتر مرادی

منطقه 7

به مرکزیت کرمانشاه

آقایان دکتر افروز و دکتر شریفی

منطقه 8

به مرکزیت اهواز

آقای دکتر فتحی

7- مقرر شد جلسه فوق‌العاده شورای مرکزی در روز جمعه مورخه 26/3/85 برگزار گردد همچنین مقرر شد جلسه‌های فوق‌العاده دیگری در مورخه 29/6/85 بمدت سه روز در مشهد مقدس در جوار حضرت ثامن الائمه تشکیل و به امور مختلف رسیدگی نمایند.
8- شورای مرکزی مقرر داشت به منظور متمرکز کردن عملیات بانکی و ایجاد سهولت با رعایت ملاحظات قانونی موجودی حساب 90222 به شماره 2020 بانک ملی شعبه مقدس اردبیلی منتقل گردد.

 

26/4/85

1- مقرر گردید اقدامات جدی به منظور تهیه ساختمان به صورت خریداری، واگذاری و یا رهن و اجاره صورت پذیرد.
آقای ساجدی‌نیا موظف گردید موضوع ساختمان را پیگیری و گزارش آن را در جلسه بعدی ارائه نماید.
2- مقرر شد برای آن دسته از دارندگان مدرک دکتری و کارشناسی‌ارشد که مدرک آنان از شاخه‌های متعدد روان‌شناسی و مشاوره می‌باشد و زیرمجموعه کمیسیون‌های تخصصی فعلی نمی‌باشند، پروانه موقت به مدت یک سال صادر و تمدید آن منوط به شرکت در آزمون باشد. در همین رابطه کمیسیون‌های مختلف موظف می‌باشند ظرف مدت 4 ماه از تاریخ 26/4/85 نسبت به معرفی منابع و مواد آزمون اقدام و به اطلاع متقاضیان برسانند.
3- مقرر گردید کمیسیون‌های تخصصی نسبت به تشکیل جلسه‌های فوق‌العاده و کوتاه نمودن فرایند صدور پروانه اقدام نمایند.
4- مقرر شد از مسئولین سازمان‌های بهزیستی و ملی جوانان برای تعامل بیشتر و تشریح حوزه مسئولیت دعوت به جلسه شود.

 

1/8/85

1- مقرر شد تفاهم نامه ارسالی از سازمان بهزیستی با حضور مسئولین ذیربط در اسرع وقت بررسی و اقدام مقتضی در خصوص اجرایی شدن آن بعمل آید.
2- مقرر شد جناب آقای دکتر میرزمانی قائم مقام محترم سازمان بهزیستی برای شرکت در کمیسیون دعوت و زمینه‌های همکاری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
3- مقرر شد در رابطه با راه‌اندازی مراکز روان‌شناسی و مشاوره در ساختمان‌هایی با کاربری مسکونی با شهرداری مکاتبه شود.
4- مقرر شد نامه‌ای به صدا و سیما ارسال و در خصوص طرح مباحث روان‌شناسی و مشاوره با حضور کارشناسان مورد تأیید سازمان هماهنگی گردد.
پنجاه و هفتمین جلسه رسمی شورای مرکزی با ذکر صلوات بر پیامبر اعظم(ص) خاتمه و مقرر شد جلسه بعدی روز دوشنبه مورخه 29/8/85 برگزار گردد.

 

6/9/85

1- مقرر شد تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با سازمان بهزیستی مجدداً توسط آقایان دکتر دژکام، دکتر مرادی، دکتر فتحی و آقای ساجدی‌نیا بررسی و اصلاح قرار گیرد و پیشنهادات ارائه شده در شورای مرکزی اعمال و برای امضاء رییس سازمان آماده شود.
2- تشکیل کمیسیون تخصصی روان‌شناسی صنعتی و سازمانی مورد تصویب قرار گرفت و آقایان دکتر مهریار، دکتر ساعتچی، دکتر شکرکن، دکتر نفیسی، دکتر یزدی، دکتر رحیمی،  دکتر درویش، دکتر نوری، دکتر عریضی، دکتر ایروانی، دکتر نعیمی و سرکار خانم ارشدی به عنوان اعضای آن انتخاب گردیدند.
جلسه رسمی شورای مرکزی با ذکر صلوات بر پیامبر اعظم(ص) خاتمه و مقرر شد جلسه بعدی روز دوشنبه مورخه 4/10/85 برگزار گردد.

پنجاه و نهمین

4/10/85

به منظور ارتقای دانش حرفه‌ای دانش‌آموختگان رشته‌های روان‌شناسی و مشاوره که متقاضی دریافت پروانه کار می‌باشد، مقرر شد استانداردهای حرفه‌‌ای تعیین و به دانشگاه‌ها اعلام شود.
مقرر شد در ارتباط با ضعف بنیه علمی دانش‌آموختگان رشته‌های روان‌شناسی و مشاوره با نهادهای ذیربط مکاتبه شود.
مقرر شد از سال 1386 آزمون بورد تخصصی در هر سال دو نوبت برگزار گردد.
آئین نامه مالی بررسی و تصویب شد.
مقرر گردید مبلغ سه میلیون تومان به عنوان تنخواه در اختیاز هر یک شوراهای مناطق
اعضای هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات تعیین و مقرر شد احکام آنان تهیه و ابلاغ شود.
جلسه با ذکر صلوات بر پیامبر اعظم(ص) خاتمه یافت.

شصتمین

25/10/85

 • مقرر شد اقدامات مرتبط با تشکیل جلسه معارفه برای شوراهای مناطق8،6،4  در بهمن ماه به عمل آید.
 • مقرر شد نشست سراسری شوراهای مناطق در نیمه دوم اسفندماه برگزار گردد.
 • با توجه به تراکم نسبی پرونده‌های متقاضیان پروانه کار مقرر گردید کمیسیون‌های مربوطه نسبت به تشکیل جلسه‌های فوق‌العاده اقدام نمایند.
 • مقرر گردید جلسه بعدی شورای مرکزی سازمان در مورخه 25/11/85 در مشهد مقدس برگزار و حتی الامکان برنامه ریزی لازم برای بررسی پرونده متقاضیان نیز انجام پذیرد.
 • در ارتباط با تقویت و توسعه همکاری با شهرداری تهران مقرر شد عطف به سابقه پیگیری‌های لازم به عمل آید.

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 1386

شماره جلسه

تاریخ

مصوبات

شصت و سومین

20/1/86

 • مقرر شد پیشنهادات ارائه شده در خصوص آئین نامه آموزشی اعمال و نسخه نهایی توسط گروه کار منتخب تهیه و به شورا تقدیم گردد.
 • مقرر شد پیش نویس آئین نامه انتخابات توسط آقای دکتر مرادی تهیه و پس از بررسی در گروه کار مربوطه به شورای مرکزی تقدیم شود.
 • مقرر شد نشست مشترک شورای مرکزی و شوراهای مناطق در روزهای پنجشنبه  و جمعه مورخ 20و21/2/86 در جوار ملکوتی حضرت ثامن الحجج امام رضا(ع) برگزار و دستور کار مربوطه توسط آقای دکتر ساجدی‌نیا تهیه و ارائه گردد.
 • جلسه شورای مرکزی مقرر داشت پروانه‌های که مدت اعتبار آن تمام شده است تا مورخه 31/6/86 تمدید گردد.
 • مقرر شد گروه کار مشتمل بر آقایان دکتر شفیع‌آبادی، دکتر ثنایی‌ذاکر، دکتر فتحی، دکتر هاشمیان و دکتر دژکام و آقای ساجدی‌نیا دستورالعمل مربوط به تمدید پروانه را به شورای مرکزی تقدیم نمایند.

شصت و هفتمین

1/5/86

 • مقرر شد تقویم اجرایی انتخابات توسط آقای دکتر مرادی و آقای ساجدی‌نیا تهیه و در جلسه بعدی ارائه شود.
 • مقرر شد نظامنامه اخلافی توسط آقایان دکتر شریفی و ساجدی‌نیا بازنگری و به شورا تقدیم شود.
 • مقرر شد نسبت به تشکیل جلسه فوق‌العاده کمیسیون روان‌شناسی در مشهد مقدس برنامه‌ریزی شود.

شصت و هشتمین

6/6/86

 • جدول انتخابات و ضمائم آن به شرح برگ پیوست مورد تصویب قرار گرفت.
 • نظامنامه اخلاق حرفه‌ای با انجام اصلاحات لازم به تصویب نهایی رسید.
 • مقرر شد استان‌های گیلان، قزوین و زنجان از تابعیت قبلی منتزع و باعنوان منطقه 10 سازمان با مرکزیت رشت راه‌اندازی شود.

هفتادمین

7/8/86

 • اعضای ستاد انتخابات به استناد ماده 3 آیین‌نامه به شرح زیر انتخاب و مقرر شد احکام آنان تهیه و با امضاء رییس سازمان ابلاغ گردد.

ردیف

نام‌ونام‌خانوادگی

سمت

1

دکتر حسن احدی

رییس ستاد انتخابات

2

دکتر علیرضا مرادی

دبیر ستاد انتخابات

3

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

نماینده هیأت بازرسان

4

دکتر سیدامیر امین‌یزدی

نماینده شورای مناطق

5

دکتر مهناز مهرابی‌زاده

نماینده شورای مناطق

6

دکتر محمود ایروانی

نماینده شورای مرکزی

7

محمدحسین ساجدی‌نیا

قائم مقام معاونت پشتیبانی و اجرایی سازمان

 • با توجه به اهمیت کمیسیون روان‌شناسی ورزش و آثار ناشی از خلاء آن مقرر شد آقای دکتر افروز رییس محترم سازمان شخصاً از بین داوطلبین شرکت در کمیسیون مذکور اعضای واجد شرایط را شناسایی و به مدت یک‌سال برای عضویت در کمیسیون منصوب نمایند. اعضای منتخب موظف خواهند بود آیین‌نامه کمیسیون، اهداف، وظایف و مسئولیت‌ها مشخص و برای تصویب به شورای مرکزی ارائه دهند.

هفتادو چهارمین

27/12/86

 • پیگیری موضوعات تقدیمی به هیأت محترم دولت و شرکت در کمیسیون‌ فرهنگی
 • پیگیری طرح روان‌شناسی‌/ مشاوره خانواده
 • تهیه پیش‌نویس دستورالعمل تأسیس مراکز روان‌شناسی و مشاوره و ارائه آن به شورا
 • تعیین مجدد اعضای کمیسیون‌های تخصصی و صدور حکم جدید

تهیه جدول زمانی جلسه‌های عادی شورای مرکزی

 

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 1387

شماره جلسه

تاریخ

مصوبات

هفتادوششمین

2/2/87

 • مقرر شد طرح روان‌شناسی و مشاوره خانواده ویرایش و مجدداً به شورای مرکزی ارائه گردد.
 • برای انتخاب اعضای کمیسیون تخصصی روان‌شناسی بالینی و مشاوره خانواده رأی گیری شد به ترتیب آرای مأخوذه اعضاء انتخاب شدند

هفتادوهفتمین

20/3/87

 • اعضای کمیسیون‌های تخصصی روان‌شناسی کودکان استثنایی، روان‌شناسی تربیتی‌ـ تحولی، روان‌شناسی صنعتی‌ـ سازمانی و روان‌سنجی به ترتیب آراء مأخوذه انتخاب گردیدند.

هفتاد و هشتمین

3/4/87

 • آیین‌نامه خدمات روان‌شناسی و مشاوره خانواده مورد تصویب قرار گرفت.
 • مقرر شد نسبت به راه‌اندازی دفاتر استانی و شهرستانی با هماهنگی شورای منطقه و پس از احراز شرایط اقدام گردد.
 • مقرر شد متقاضیان پروانه اشتغال که فاقد مدرک کارشناسی مرتبط (روان‌شناسی و یا مشاوره) هستند دروس اصلی و تخصصی مرتبط با رشته خود را به صورت حضوری و در صورت احراز شرایط علمی پرونده آنان به طور موردی بررسی و اظهارنظر گردد.

هفتادونهمین

15/7/87

 • آیین‌نامه طرح روان‌شناسی و مشاوره خانواده مجدداً مورد بررسی و پس از اعمال پیشنهادات اصلاحی مورد تصویب قرار گرفت.
 • افزایش درصدی تعرفه روان‌شناسان و مشاوران به طور موقت مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد از اول آبان ماه سال 1387 ملاک عمل قرار گیرد.
 • و در همین رابطه مقرر گردید کارگروهی موضوع افزایش و تعدیل تعرفه را با توجه به تجارت روان‌شناسان و مشاوران غیر هیأت علمی به طور همه جانبه بررسی و جهت تصویب به جلسه بعدی شورا تقدیم نماید.

هشتادمین

6/8/87

 • مقرر شد کمیته ویژه‌ای مرکب از آقایان و خانم‌ها دکتر منصور، دکتر دژکام، دکتر هاشمیان، دکتر شریفی، دکتر نوابی‌نژاد، دکتر ثنایی، دکتر بیرشک، دکتر فرزاد، دکتر بوستان و دکتر ساجدی‌نیا همه پرونده‌ها را بررسی و تصمیم نهایی را اتخاذ نمایند. نظر تخصصی این کمیته لازم الاجرا خواهد بود.
 • در ارتباط با برگزاری مجمع عمومی مقرر گردید نشست مشترک شوراهای مناطق و اعضای شورای مرکزی روز پنج‌شنبه23/8/87 در دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار گردد.

هشتادویکمین

4/9/87

 • ضرورت مشاوره تلفنی مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد آیین‌نامه مربوطه توسط کارگروهی با حضور آقایان دکتر هاشمیان، دکتر ثنایی، دکتر حسینیان و دکتر حسینی تدوین شود.
 • ضرورت تعرفه آزمون‌های روان‌شناختی مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد کمیسیون روان‌سنجی آیین‌نامه مربوطه را تهیه و به شورای مرکزی ارائه نماید.

هشتادودومین

16/10/87

 • آیین‌نامه مراکز قرائت و با اعمال اصلاحات لازم مورد تصویب قرار گرفت.
 • مقرر شد نامه‌هایی خطاب به وزیر محترم علوم و بهداشت ارسال و همکاری آقایان دکتر الهیاری، دکتر مرادی و دکتر فتحی درخواست شود.

 

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 1388

شماره جلسه

تاریخ

مصوبات

هشتادو پنجمین

7/2/88

 • مقرر شد کمیسیون‌های تخصصی دروسی را که برای توانمند سازی روان‌شناسان و مشاوران مهم می‌دانند، مشخص تا نسبت به برگزاری دوره‌ها اقدام گردد.
 • پیرو تصمیمات متخذه در کمیسیون فرهنگی دولت مقرر شد نامه‌ای در ارتباط با تغییر محتوایی رشته‌های روان‌شناسی به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری ارسال گردد.
 • مقرر شد در صورتی که اعضای محترم کمیسیون‌های تخصصی سه جلسه متوالی در جلسه حضور نیابند نسبت به جایگزین نمودن آنان اقدام شود.
 • بر حضور منظم اعضای محترم شورای مرکزی به شرح تعهد اخذ شده در زمان انتخابات تأکید گردید.

هشتادوششمین

14/2/88

 • پیگیری دوره‌های بازآموزی و نوآموزی تا حصول نتیجه
 • نظارت محتوایی برکار روان‌شناسان و مشاوران توسط کمیسیون‌های تخصصی

هشتاد و هفتمین

4/3/88

 • بر ضرورت استاندارد سازی آزمون‌های روان‌شناختی و تعیین تعرفه تأکید و مقرر شد آقایان دکتر منصور، دکتر دژکام، دکتر شریفی، دکتر فرزاد و خانم دکتر نوابی‌نژاد اقدامات لازم را انجام و نتیجه را به شورای مرکزی گزارش نمایید.
 • در ارتباط با برگزاری انتخابات شوراهای مناطق مذاکره، و مقرر شد از هم‌اکنون اقدامات لازم با مسئولیت جناب آقای دکتر مهریار انجام پذیرد.

هشتاد و هشتمین

1/4/88

 • مقرر شد دومین دوره انتخابات شوراهای مناطق و دفاتر استانی روز پنجشنبه مورخ 30/7/88 به طور همزمان در مرکز مناطق و مراکز استان هایی که واجد شرایط تأسیس دفتر استانی هستند به طور همزمان برگزار گردد. در همین رابطه ضروری است معاون محترم هماهنگی امور مناطق با همکاری معاون محترم پشتیبانی و اجرایی و دیگر همکاران اقدامات لازم را انجام و گزارش نماید.
 • مقرر شد به منظور اعتبار بخشیدن به گواهی‌های انجام کار اقدامات عملی انجام پذیرد.
 • مقرر شد کسانی که در مصاحبه واجد شرایط تشخیص داده نمی‌شوند مجدداً‌ دعوت به مصاحبه شوند.

هشتاد و نهمین

2/6/88

 • مقرر شد آقایان دکتر حسینی، دکتر شریفی، دکتر علی‌پور دستورالعمل و ضوابط مشخصی برای گواهی کار و معرف تهیه و به شورای مرکزی ارائه نمایند.
 • پیش نویس آیین‌نامه کمیسیون تخصصی شغلی پس از بازنویسی و رفع ابهامات مجدداً به شورای مرکزی ارائه شود.

نودمین

6/7/88

 • برای برگزاری آزمون بعدی برنامه‌ریزی شود.
 • از قبول شدگان آزمون کتبی برای مصاحبه روز جمعه مورخ 1/8/88 دعوت شود.

نودویکمین

4/8/88

 • مقرر گردید تعرفه‌ها به ازای هر سال کار با پروانه سازمان به میزان 5 درصد افزایش یابد.
 • آقای دکتر نورانی‌پور به عنوان معاون امور اجتماعی معرفی و مورد تأیید قرار گرفت.
 • مقرر گردید هر یک از کمیسیون‌های تخصصی، دروس عمده و کلیدی را به منظور برگزاری کارگاه‌های آموزشی و دوره‌های تخصصی ویژه تحت نظارت سازمان اعلام نمایند.
نود و دومین

2/9/88

 •  با توجه به اینکه دانش آموختگان دانشگاه پیام نور به طور حضوری مقطع کارشناسی‌ارشد را می‌گذرانند، لذا هیچ تفاوتی بین آنان و سایر دانشگاه‌ها از نظر تقاضای پروانه فعالیت حرفه‌ای نیست و برخورد کمیسیون‌های تخصصی با آنان همانند سایر دانش آموختگان دانشگاه‌ها می‌باشد.
 • در خصوص برگزاری آزمون جامع علمی حرفه‌ای کمیته‌ای مرکب از آقایان دکتر هاشمیان، دکتر شریفی، دکتر فرزاد، دکتر ساجدی‌نیا، مسئول پیگیری امور گردیدند.
 • انتخابات طبق تقویم اجرایی و برابر اصلاحیه انجام شده روز جمعه 20/9/88 برگزار خواهد شد.

نودو سومین

7/10/88

 • به منظور پاسخگویی سریع‌تر به متقاضیان پروانه فعالیت حرفه‌ای، کمیسیون‌ها موظف گردیدند تا رسیدن به نقطه تعادل هر هفته جلسه بگذارند.
 • دانشجویانی که در مقطع دکتر تحصیل می‌نمایند نمی‌توانند به طور همزمان فعالیت حرفه‌ای نیز داشته باشند، برهمین اساس بررسی تقاضای آنان تا پایان دوره تحصیلی به حالت تعلیق درمی‌آید. کسانی که قبلاً براساس مدرک کارشناسی‌ارشد پروانه گرفته‌اند، از این قاعده استثناء می‌باشند و می‌توانند به موقع نسبت به تمدید آن اقدام نمایند.
 • مقرر گردید آزمون جامع علمی ـ حرفه‌ای در نیمه اول اردیبهشت ماه برای متقاضیان دریافت پروانه که مدرک آنان غیر مرتبط است برگزار شود.
 • مقرر گردید کلیه کسانی که از اول مهرماه تقاضای پروانه فعالیت حرفه‌ای می‌نمایند (مرتبط و غیر مرتبط) در آزمون جامع علمی ـ حرفه‌ای شرکت نمایند.
 • مقرر گردید انجام مصاحبه حرفه‌ای ـ تخصصی در مناطق به طور منظم پیگیری شود.

نود و چهارمین

5/11/88

 •  در ارتباط با گذشت زمان مناسب بعد از دانش آموختگی برای طرح پرونده متقاضیان پروانه در کمیسیون‌های تخصصی مقرر شد برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی که بین مقطع ارشد و دکتری آنان پیوستگی وجود دارد، پس از گذشت 6ماه از تاریخ دانش آموختگی نسبت به ارجاع پرونده آنان به کمیسیون تخصصی اقدام شود. همین طور پرونده آن دسته از متقاضیان دریافت پروانه فعالیت حرفه‌ای که بین تاریخ اتمام دوره کارشناسی ارشد ودکتری آنان حداقل دو سال فاصله است بدون گذشت زمان خاصی قابل طرح در کمیسیون می‌باشد.
 • در ارتباط با تعریف مجدد از رشته‌های مرتبط و غیر مرتبط، شورا بر مصوبه قبلی خود مبنی بر مرتبط دانستن مدرک کارشناسی همه گرایش‌های علوم تربیتی تأکید کرد.
 • مقرر شد آیین نامه کمیسیون روان‌شناسی اجتماعی پس از اعمال اصلاحات لازم مجدداً به شورا تقدیم گردد.

نودو پنجمین

7/12/88

 • مقرر شد همایش ملی روان‌شناسان و مشاوران ایران در سال 1389 برگزار گردد. زمان و برنامه اجرایی متعاقباً اعلام خواهد شد.
 • نام مخفف سازمان با عنوان نرما مورد تصویب قرار گرفت.
 • مقرر شد کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون روان‌شناسی و مشاوره تحصیلی ایجاد و پرونده متقاضیانی که دارای مدرک رشته روان‌شناسی و مشاوره مدرسه می‌باشد، بررسی نماید.

 

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 1389

شماره جلسه

تاریخ

مصوبات

نودوششمین

6/2/89

 • مقرر شد پروانه فعالیت حرفه‌ای کماکان برای کسانی صادر شود که مدارک تخصصی خود را از دانشگاه‌های معتبر و به طور حضوری دریافت نموده‌اند.
 • مقرر شد آیین‌نامه معاونت اجتماعی مجدداً در شورای مرکزی مطرح و بررسی شود.
 • مقرر شد همایش علمی روان‌شناسان و مشاوران روزهای 27و28 بهمن ماه در ساختمان اجلاس سران با همکاری سازمان ملی جوانان برگزار گردد.

نودوهفتمین

3/3/89

 • مقرر گردید از تاریخ 1/4/89 تعرفه‌های خدمات روان‌شناسی و مشاوره به میزان ده درصد افزایش یابد.
 • مقرر گردید انتخابات میان دوره‌ای سازمان در استان‌های واجد شرایط برگزار و تاریخ برگزاری انتخابات متعاقباً اعلام شود.
 • مقرر گردید دستورالعمل تعرفه‌ها براساس پیشنهاد آثای دکتر حسینی نهایی شود.

نود و هشتمین

7/4/89

 • کمیسیون تخصصی روان‌شناسی و مشاوره تحصیلی می‌تواند در صورت صلاحدید از عناوین مشاوره تحصیلی و روان‌شناسی تحصیلی استفاده نماید.
 • در خصوص نحوه برگزاری انتخابات مذاکره و مقرر شد از این پس انتخابات به طور استانی برگزار شود.
 • تاریخ دقیق انتخابات میان دوره‌ای متعاقباً اعلام خواهد شد.
 • آیین‌نامه کمیسیون تخصصی روان‌شناسی و مشاوره تحصیلی بررسی و مقرر شد اصلاحات لازم حسب پیشنهادات ارائه شده انجام پذیرد.

نودونهمین

5/7/89

 • دانشجویان مقطع دکتری با احراز شرایط در کمیسیون تخصصی می‌توانند در مقطع کارشناسی‌ارشد پروانه دریافت نمایند.
 • انتخابات میان دوره‌ای شوراهای مناطق در هفته سوم آذرماه در استانهایی که حداقل چهل عضو داشته باشند برگزار می‌گردد. برهمین اساس ضروری است تمهیدات لازم و به موقع اندیشیده شود.

یکصدومین

3/8/89

 • مقرر شد مرکزی تحت عنوان "مرکز ملی خدمات روان‌سنجی" ایجاد و امور مرتبط با آزمون روان‌شناسی و مشاوره را سازمان‌دهی نماید.
 • مقرر شد کمیسیون مشترک روان‌سنجی و بالینی تشکیل و امور مرتبط با اجرا و تفسیر آزمون‌ها را بررسی و اعلام نظر نماید.

یکصدویکمین

8/9/89

 • آقایان دکتر مهریار، دکتر فتحی، دکتر علی‌پور، دکتر پورشریفی، دکتر ساجدی‌نیا به عنوان اعضای ستاد مرکزی انتخابات تعیین و مقرر شد اقدامات مرتبط را انجام و گزارش نمایند.
 • مقرر شد شورای آموزشی ـ پژوهشی سازمان موضوع برگزاری آزمون جامع علمی ـ حرفه‌ای را بررسی و اعلام نماید.
 • مقرر شد در فرصت مقتضی موضوع عضویت و شرایط دریافت پروانه به طور مفصل بررسی و از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار گیرد.

یکصدودومین

6/10/89

 • مقرر شد پرونده دانش آموختگان رشته روان شناسی سلامت در کمیسیون تخصصی روان‌شناسی بالینی بررسی و اعلام نظر گردد.
 • مقرر شد آقایان دکتر فتحی، دکتر ثنایی، دکتر هاشمیان، دکتر حسینی و دکتر پورشریفی شاخص‌های مرتبط با تعداد و میزان پروانه فعالیت حرفه‌ای مورد نیاز در هر استان را بررسی و گزارش نمایند.
 • مقرر شد در خصوص ارجاع یا عدم ارجاع پرونده دارندگان مدرک مشاوره تحصیلی به کمیسیون روان‌شناسی و مشاوره تحصیلی مجدد تصمیم‌گیری شود.

یکصدوسومین

4/11/89

 • مقرر شد به منظور کاهش زمان نوبت متقاضیان پروانه فعالیت حرفه‌ای، کمیسیون روان‌شناسی عمومی به طور مستقل تشکیل و پرونده متقاضیانی را که دارای مدرک روان‌شناسی عمومی می‌باشند، مورد بررسی و اعلام نظر قرار دهد. در همین رابطه مقرر شد منحصراً پرونده کسانی که دارای مدرک تحصیلی بالینی و سلامت در مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری هستند در کمیسیون تخصصی بالینی مورد بررسی قرار گیرد.
 • آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی انتخابات مورد تصویب قرار گرفت و جناب آقای دکتر هاشمیان و سرکار خانم دکتر نوابی‌نژاد به عنوان نمایندگان اعضای شورای مرکزی در ستاد مرکزی انتخابات تعیین گردیدند.

یکصدوچهارمین

23/12/89

 • آیین‌نامه انتخابات قرائت و مورد تصویب قرار گرفت.
 • مقرر شد موضوع کمیسیون روان‌شناسی و مشاوره تحصیلی در فرصت دیگری مورد بحث قرار گیرد.
 • مقرر شد برگزاری کارگاه‌های آموزشی در استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، فارس، اصفهان نیز برنامه‌ریزی شود.

 

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 1390

شماره جلسه

تاریخ

مصوبات

یکصدوپنجمین

5/2/90

 • مقرر شد استادان محترم عناوین کارگاه‌ها را مشخص تا نسبت به ثبت نام و برگزاری اقدام شود.
 • درباره انتخابات و آزمون مذاکره و مقرر شد طبق برنامه و با رعایت همه ملاحظات قانونی انجام پذیرد.

یکصدوششمین

2/3/90

 • مقرر شد کمیسیون‌های تخصصی ضوابط هماهنگ و مرتبط با صدور گواهی تجارب حرفه‌ای را تدوین و به شورای مرکزی ارائه دهند.
 • صحت انتخابات اولین دوره شوراهای استانی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت.

یکصدو هفتمین

6/4/90

 • مقرر شد رؤسای کمیسیون‌ها به اتفاق آقایان دکتر ثنایی، دکتر حسینی و دکتر ساجدی‌نیا دستورالعمل صدور گواهی تجارب حرفه‌ای را تهیه و به شورای مرکزی ارائه نمایند.
 • مقرر شد مجدداً تعرفه آزمون‌های روان‌سنجی طبقه‌بندی و در جلسه‌ای با حضور نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی بررسی و مجدداً به شورای مرکزی تقدیم شود.

یکصدو نهمین

4/7/90

 • مدت زمان هر جلسه برای ارائه خدمات روان‌شناسی ومشاوره به مراجعین 45 دقیقه تعیین شد و مقرر گردید در صورتی که وقت جلسه‌ای کمی افزایش پیدا می‌کند به همان مبلغ تعرفه بسنده شود. مضافاً این که حداقل تعرفه در اختیار روان‌شناسان و مشاوران می‌باشد و آنچه مهم است دریافتی نباید از سقف تعیین شده بیشتر باشد.

یکصدو دهمین

9/8/90

 • مقرر شد موضوع اساسنامه کمیسیون‌های روان‌شناس اجتماعی و روان‌شناسی ورزش در جلسه‌های آتی شورای مرکزی سازمان بررسی و تصمیم‌گیری شود.

یکصدو یازدهمین

7/9/90

 • جناب آقای دکتر سید محسن فاطمی بعنوان معاون بین‌المللی سازمان منصوب و مقرر شد زمینه‌های همکاری با انجمن روان‌شناسی امریکا (APA) را فراهم نمایند.
 • عنوان کمیسیون روان‌شناسی و مشاوره تحصیلی به روان‌شناسی تربیتی تغییر یافت و مقرر شد جناب آقای دکتر فر زاد امور مربوطه را پیگیری نمایند.
 • آن دسته از متقاضیان پروانه فعالیت که دارای مدرک دکتری علوم اعصاب شناختی هستند، در صورتی که مدرک فوق‌لیسانس آنان روان‌شناسی و یا مشاوره باشد می‌توانند  تقاضای پروانه نمایند و در صورت احراز شرایط پروانه آنان صادر شود.
 • دانشجویان مقطع دکتری در صورتی که مرحله آزمون جامع را با موفقیت گذرانده باشند می‌توانند متقاضی دریافت پروانه شوند. در صورت احراز شرایط حرفه‌ای پروانه آنان با عنوان کارشناسی‌ارشد صادر خواهد شد.

یکصدو دوازدهمین

5/10/90

 • مقرر شد کمیسیون تخصصی روان‌شناسی شناختی راه‌اندازی و امور مرتبط با آن انجام پذیرد.
 • درباره نحوه برگزاری انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان مذاکره و مقرر شد گروهی مرکب از آقایان دکتر اللهیاری، دکتر شفیع‌آبادی، دکتر ثنایی، دکتر علی‌پور، دکتر دژکام، دکتر ساجدی‌نیا، دکتر حسینی و دکتر پورشریفی در این خصوص بررسی و نتیجه را به شورای مرکزی گزارش نمایند.

یکصدو سیزدهمین

10/11/90

 • مقرر شد تبصره ماده 8 آیین‌نامه انتخابات سومین دوره شورای مرکزی اصلاح شود.
 • آقایان دکتر سلیمی، دکتر به‌پژوه، دکتر ساجدی‌نیا، آقای پیروی و آقای محمدمهر به عنوان اعضای ستاد مرکزی انتخابات برگزیده شوند.
 • مقرر شد آقای دکتر فتحی، دکتر ثنایی، دکتر شفیع‌آبادی، دکتر  حسینی، دکتر شریفی، دکتر فرزاد و دکتر علی‌پور موضوع ضرورت ارائه گواهی کارورزی و یا آزمون کتبی را بررسی و گزارش نمایند.

یکصدو و چهاردهمین

8/12/90

 • مقرر شد آقایان دکتر  فتحی، دکتر دژکام، دکتر حسینی، دکتر بیرشک، دکتر اللهیاری، دکتر ثنایی، دکتر اصغرنژاد و دکتر هاشمیان امور مرتبط با تعرفه خدمات روان‌شناسی و مشاوره را تا حصول نتیجه دنبال نمایند.

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 1391

شماره جلسه

تاریخ

مصوبات

یکصدوهفدهمین

1/3/91

 • کارنامه هشت ساله سازمان تدوین شود.
 • کارگاه هایی که با مجوز سازمان تشکیل می‌شود دارای امتیاز بازآموزی است

یکصدوهجدهمین

4/4/91

 • مقرر شد طرح روا‌ن‌شناس/مشاور خانواده مجدداً‌ پیگیری و در صورت نیاز، اصلاحات لازم اعمال و تدابیر اجرایی مشخص شود.
 • مقرر شد دومین کنگره ملی روان‌شناسان و مشاوران در نیمه دوم سال 1391 برگزار شود در همین رابطه جناب آقای دکتر علیپور به عنوان دبیر اجرایی کنگره انتخاب شدند.
 • مقرر شد در ارتباط با تأسیس تعاونی چند منظور برای روان‌شناسان و مشاوران کشور اقدام شود.
 • در ارتباط با ضرورت و اهمیت ارزشیابی دوره‌های روان‌شناسی و مشاوره مذاکره و مقرر شد تیمی به سرپرستی آقای دکتر فرزاد طرح اجرایی را تهیه و به شورای مرکزی ارائه نمایند.

یکصدونوزدهمین

20/6/91

 • در ارتباط با ترکیب اعضای هیأت رییسه به شرح ماده 5 آیین‌نامه داخلی شورای مرکزی مصوب 27/3/1383بحث و مذاکره گردید و سرکار خانم دکتر شکوه نوابی‌نژاد به عنوان نایب‌رییس شورا انتخاب شدند.
 • در خصوص تعیین دبیر شورا مستند به تبصره ذیل ماده 5 آیین‌نامه داخلی نیز مذاکره و جناب آقای محمدحسین ساجدی‌نیا به عنوان دبیر شورا انتخاب شدند.
 • در خصوص نمودار سازمانی (چارت تشکیلاتی) پیشنهادی رییس محترم سازمان تبادل‌نظر گردید و ادامه بحث و بررسی به جلسه آتی موکول گردید.

یکصدوبیستمین

3/7/91

 • آئین نامه داخلی شورای مرکزی با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد پیشنهادات اعضای محترم در هر یک از مواد اعمال و در جلسه بعدی شورا مجدداً قرائت شود.
 • بحث و بررسی در خصوص سایر موضوعات ذکر شده در دستور کار به جلسه بعدی شورا موکول شد.

یکصدوبیست
و یکمین

17/7/91

 • آیین‌نامه داخلی شورای مرکزی توسط دبیر شورا قرائت و به تصویب نهایی رسید.
 • مقرر شد به منظور رعایت حال مراجعین و روان‌شناسان و مراجعان و در نظر گرفتن تمهیدات ایمنی، زمان ارائه خدمات حداکثر تا 10 شب باشد.

یکصدوبیست
و دومین

13/9/91

 • ساختار تشکیلاتی سازمان مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب نهایی رسید.
 • دبیر شورای مرکزی سازمان آقای دکتر امین رفیعی‌پور انتخاب گردید.
 • مقرر  شد در ذیل دو معاونت هماهنگی کمیسیون‌های تخصصی و نظارت حرفه‌ای و معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای با توجه به صراحت آنها در قانون تشکیل تبصره‌ای اضافه شود که دال بر اهمیت  این دو معاونت باشد.

یکصدوبیست
و سومین

4/10/91

 • ساختار تشکیلاتی سازمان مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب نهایی رسید.
 • معاونت آموزشی و پژوهشی به دو معاونت آموزش و تحقیقات و معاونت پژوهشی تبدیل گردید.
 • معاونت فرهنگی و اجتماعی به معاونت‌ها اضافه گردید.

یکصدوبیست
و چهارمین

18/10/91

 • رأی گیری شد پیشنهاد اول تصویب شود.
 • دستورالعمل ضوابط و چگونگی تشکیل هیأت‌های رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های روان‌شناسی و مشاوره بند بند مطالعه شد، اصلاحات لازم انجام شد و نهایت با 31 ماده و 5 تبصره تصویب شد. مقرر شد ابلاغ شود.
 •  در خصوص کمیسیون‌ها کلیات مورد بحث قرار گرفت. مقرر شد در جلسه آتی بحث و پیگیری شود.
 •  دکتر هاشمیان گزارشی از روند برگزاری آزمون علمی و حرفه‌ای و اشکالات ایجاد شد. در ادامه فرمودند مقرر شد نتیجه آزمون افراد قبول شده در سایت جهت اطلاع درج شود. جلسه در ساعت 10 صبح پایان یافت.

یکصدوبیست
و پنجمین

9/11/91

 • مواد اول و دوم آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیسیون‌های تخصصی قرائت و مورد تصویب قرار گرفت.
 • در خصوص سایر موارد مقرر گردید در جلسه آتی بحث و پیگیری شود.

یکصدوبیست
و ششمین

7/12/91

 • آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت‌های کمیسیون‌های تخصصی قرائت گردید و مشتمل بر 5 ماده و 14 تبصره مورد تصویب قرار گرفت.
 • برای کمیسیون‌های پیشنهادی افرادی معرفی گردید تا اعضا و شرح وظایف و پیگیری راه‌اندازی کمیسیون را بر عهده داشته باشند. که به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
 • روان‌شناسی سلامت: آقایان دکتر علیپور و دکتر پورشریفی
 • مشاوره شغلی: دکتر شفیع‌آبادی
 • مشاوره تحصیلی: دکتر نورانی‌پور
 • مشاوره توانبخشی روانی: دکتر طالقانی
 • روان‌شناسی بالینی کودک: دکتر حاتمی
 • مشاوره ازدواج: دکتر افروز
 • روان‌شناسی قضایی: دکتر اللهیاری
 • روان‌شناسی با رویکر دینی و معنوی: دکتر احمدی
 • روان‌شناسی سیاسی: دکتر خرازی
 • روان‌شناسی نظامی: دکتر سلیمی
 • مقرر شد آزمون حرفه‌ای بررسی شود و در جلسه هم‌اندیشی مورد بحث قرار گرفته و بعد از آن جهت تصویب نهایی به شورای مرکزی ارائه گردد.
 • لیست اعضای کمیسیون‌ها در جلسه شورای مرکزی مطرح مقرر شد پس از مذاکره با عضو حکم صادر شود.
 • مصوب گردید که افراد حداکثر می‌توانند در 2 کمیسیون عضویت داشته باشند.

 

 

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 1392

شماره جلسه

تاریخ

مصوبات

یکصدوبیست
و هفتمین

2/2/92

 • مصوب گردید 40% به پایه تعرفه‌های سال قبل اضافه شود.
 • مقرر گردید 50% به پایه تعرفه‌های حق عضویت سال قبل اضافه گردد.

یکصدوبیست
وهشتمین

6/3/92

 • دکتر حاتمی به عنوان معاونت هماهنگی کمیسیون‌ها و نظارت حرفه‌ای و دکتر رفیعی‌پور به عنوان معاون پشتیبانی و اجرایی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
 • مقرر گردید که معاونت‌ها از اعضای شورای مرکزی نباشند.
 • مصوب گردید یک دستگاه آپارتمان برای سازمان خریداری گردد.
 • استعلام کمیسیون کودکان استثنایی از شورای مرکزی مطرح گردید. آیا کسانی که مجوز از کمیسیون دریافت می نمایند می‌توانند در تابلو عنوان متخصص روان‌شناس قید نمایند. پاسخ منفی است.
 • مقرر شد در تابلو کلیه کمیسیون‌ها فقط تخصص کمیسیون مربوطه قید گردد.‌

یکصدوبیست و نهمین

10/4/92

 • رسمیت نیافت.

یکصدوسیمین

8/7/92

 • مقرر شد عضویت اتباع خارجی که دارای مدرک کارشناسی‌ارشد و دکترای مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند و ویزای اقامت قانونی در ایران داشته باشند در سازمان بلامانع است. ولی در خصوص پروانه باید قبل از طرح در کمیسیون مربوطه اجازه فعالیت از وزارت کار، رفاه و اجتماعی داشته باشند. مدت عضویت نباید بیشتر از مدت ویزای اقامت باشد و مدت اعتبار پروانه نباید از مدت اعتبار پروانه کار بیشتر باشد.
 • دکتر مداحی به عنوان معاونت آموزشی مطرح شد که مورد تأیید قرار گرفت.

یکصدوسی و یکمین

22/7/92

 • آیین‌نامه انتخابات شوراهای استان تهران مورد بررسی قرار گرفت. و با شکل‌گیری شوراهای استان تهران موافقت گردید. مقرر گردید مابقی موارد این آیین‌نامه در کمیسیون شورای استانی مورد بررسی قرار گیرد و در جلسه شورای مرکزی مطرح شود.
 • تعرفه آزمون‌های روان‌شناختی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید کمیته ویژه‌ای به ریاست آقای دکتر پاشاشریفی و آقایان دکتر علیپور، دکتر دلاور، دکتر فرزاد، دکتر حاتمی، دکتر دژکام، دکتر فتحی، دکتر عاطف‌وحید و دکتر درتاج تشکیل گردد و بعد از بررسی‌های کامل در شورای مرکزی مطرح شود.
 • افرادی که دچار نقص عضو هستند و کمیسیون‌ها صلاحیت آنها را در خصوص خدمات حرفه‌ای رد کرده‌اند مورد بررسی قرار گرفت و مصوب گردید نظر کمیسیون‌ها، ملاک دادن مجوز برای افراد دارای نقص عضو باشد.

یکصدوسی و دومین

6/8/92

 • عنوان معاونت هماهنگی کمیسیون‌های تخصصی و نظارت حرفه‌ای به معاونت نظارت حرفه‌ای و امور کمیسیون‌ها تغییر نام داده شد.
 • جناب آقای دکتر حاتمی بعنوان سرپرست معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای معرفی گردیدند و مورد موافقت اعضای شورای مرکزی قرار گرفت.
 • آیین‌نامه انتخابات اولین دوره شوراهای مناطق استان تهران مورد بررسی قرار گرفت و با 14ماده و 14 تبصره تصویب گردید.

یکصد و سی و سومین

4/9/92

 • تأسیس مرکز دانش‌افزایی تخصصی حرفه‌ای در شورا مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.
 • آقای دکتر شفیع‌آبادی به عنوان نماینده شورای مرکزی در ستاد نظارت بر انتخابات انتخاب گردیدند.
 • مقرر گردید آقای دکتر مداحی معاون آموزشی در جلسات شورای مرکزی حضور یابند.
 • اعضای هیأت مرکزی تخلفات به شرح ذیل تعیین گردیدند:

خانم دکتر نوابی‌نژاد، آقایان دکتر دژکام، دکتر هاشمیان، دکتر علیپور

 • آقایان دکتر عاطف‌وحید، دکتر فتحی آشتیانی، دکتر دژکام، دکتر ثنایی ذاکر، دکتر علیپور و خانمها دکتر حسینیان، دکتر نوابی‌نژاد به عنوان کمیته اخلاق حرفه‌ای تعیین شدند.

یکصدو سی و چهارمین

9/10/92

 • مجدداً تأکید گردید که تجویز دارو و دخالت در امور پزشکی توسط روان‌شناسان و مشاوران ممنوع است.
 • مقرر گردید انتخابات استان تهران به تعویق افتد.
 • ارائه گزارش استان‌ها و چالش‌ها برای جلسه بعد در شورای مرکزی مطرح شود.
 • متخصصین واجد شرایط روان‌شناسی شناختی می‌توانند پروانه دریافت نمایند و مقرر گردید نوع فعالیت و محدوده فعالیت مشخص و مجدداً به شورای مرکزی ارجاع گردد.

یکصد و سی و پنجمین

11/7/92

 • آیین‌نامه کمیسیون روان‌شناسی ورزش مورد تأیید قرار گرفت و مقرر گردید فقط به داوطلبان واجد شرایط که گواهی صلاحیت ارائه خدمات روان‌شناسی ورزش دارند به صورت حقوقی در ارتباط با تیم‌های ورزشی، باشگاه‌های ورزشی پروانه داده شود.
 • کلیات آیین‌نامه روان‌شناسی سلامت مورد تصویب قرار گرفت.
 • اعضای کمیسیون مشاوره شغلی مورد تأیید قرار گرفت.

یکصدوسی و ششمین

5/12/92

 • در موارد خاص افراد صاحبنظر و متخصص که در مورد خاصی تخصص دارند و مورد تأیید شورای مرکزی باشند می‌توانند در کمیسیون‌ها تخصصی به عنوان عضو شرکت نمایند.
 • اعضای کمیسیون‌ مشاوره شغلی مورد تصویب قرار گرفت..

 

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 1393

شماره جلسه

تاریخ

مصوبات

میزان تحقق

یکصدو سی و هفتمین

1/2/93

 • 25% تعرفه‌های سال گذشته افزایش پیدا کرده و مورد تصویب قرار گرفت.
 • آقای دکتر فریبرز درتاج به عنوان معاونت پژوهشی انتخاب شدند.

 

یکصدوسی
ونهمین

5/3/92

 • مقرر گردید اعضای شورای آموزش 9 نفر باشند.
 • تعرفه‌های حق عضویت و پروانه مورد تصویب قرار گرفت.
 • موضوع ماده2و3 دستورالعمل ضوابط و چگونگی تشکیل هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های روان‌شناسی و مشاوره مطرح و مقرر شد نماینده دادستان و حقوقدان در هیأت‌های بدوی و هیأت‌ تجدیدنظر حذف گردد.

 

یکصدوچهلمین

2/4/93

 • آیین‌نامه دوره کارورزی مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.
 • آیین‌نامه برگزاری کارگاه‌های آموزشی مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.

 

یکصدوچهل و
یکمین

13/5/93

 • اعضای کمیسیون آموزشی 9 نفر مورد تصویب قرار گرفت.

 

 • اعضای شورای آموزشی به ترتیب ذیل مورد تصویب قرار گرفت. سه نفر حقوقی ـ معاون آموزشی ـ معاون هماهنگی امور کمیسیون‌ها و معاون پژوهشی) سه نفر از کمیسیون‌ها به انتخابات شورای هم‌اندیشی ـ یک نفر حقیقی (آقای دکتر صبحی قراملکی) دو نفر از اعضا شورای مرکزی به انتخاب شورا
 • تأسیس کمیسیون روان‌شناسی انتظامی مورد تصویب قرار گرفت.
 • آقای دکتر بهروز دولتشاهی و خانم دکتر بنفشه قرائی برای کمیسیون روان‌شناسی بالینی پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت.
 • افرادی که سه جلسه غیر موجه در جلسات کمیسیون‌های سازمان شرکت ننمایند از کمیسیون حذف می‌شوند.

 

یکصدوچهل و دومین

7/7/93

 • اعضای کمیسیون‌ها در شورای آموزشی به شرح زیر اعلام و مورد تصویب قرار گرفت.

آقایان دکتر فرزاد، دکتر دژکام و دکتر واعظ موسوی

 • برای انتخاب اعضای شورای مرکزی در کمیسیون آموزشی رأی‌گیری انجام شد و آقای دکتر پورشریفی و خانم دکتر نوابی‌نژاد انتخاب شدند.
 • آیین‌نامه برگزاری دوره‌های آموزشی میان مدت حرفه‌ای مورد بررسی و با 9 ماده و 2 تبصره مورد موافقت قرار گرفت.
 • آقایان دکتر افروز، دکتر علیپور، دکتر نوربالا، دکتر درتاج، دکتر فتحی و دکتر دژکام به عنوان کار گروه سلامت روان تعیین گردیدند.

 

یکصدوچهل و سومین

5/8/93

 • سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره در جهت حفظ و اعتلای کیفیت برنامه‌های آموزشی روان‌شناسی و مشاوره به ویژه در مقاطع ارشد و دکتری به فارغ التحصیلان دانشگاه‌های داخلی و خارجی که به صورت پژوهش محور فارغ‌التحصیل شده باشند را واجد شرایط لازم برای دریافت پروانه حرفه‌ای از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره نمی‌داند.

 

 • سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور با عنایت به رسالت خطیر خویش در چهارچوب قانون مصوب سازمان صرفاً به آن دسته از فارغ‌التحصیلان روان‌شناسی و مشاوره که مدرک تحصیلی ایشان حداقل در دو مقطع تحصیلی روان‌شناسی و مشاوره باشد پس از موفقیت در مصاحبه‌های علمی و حرفه‌ای پروانه حرفه‌ای اعطا می‌نماید.

تبصره: برای آن دسته از فارغ التحصیلان که در مقطع دکتری روان‌شناسی و مشاوره گرفته‌اند و مقاطع قبلی غیر مرتبط می‌باشد با تأیید کمیسیون تخصصی مربوطه و تأیید شورای هم اندیشی پروانه صادر می‌گردد.

 • آقای دکتر افروز و خانم دکتر نوابی نژاد برای شورای پژوهش مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.