پنج‌شنبه 9 تير 1401

دستورالعمل مصاحبه و ارزیابی

 

 

متقاضیان محترم دریافت پروانه مشاوره شغلی لازم است دروس نظریه های مشاوره و روان درمانی، نظریه ها و روش-های مشاوره شغلی، روش ها و فنون مشاوره، آزمون های مشاوره شغلی، اخلاق در مشاوره را مطالعه نمایند و با بانک های اطلاعات شغلی و فرایند جستجوی شغل آشنا باشند.

حیطه هایی که مشاوران شغلی پس از اخذ پروانه از کمیسیون شغلی مجاز هستند در آن به ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی بپردازند :

  • 1. هدایت تحصیلی – شغلی
  • 2. راهنمایی و مشاوره شغلی
  • 3. مشاوره کاریابی و کارآفرینی
  • 4. مشاوره شغلی معلولین
  • 5. مشاوره در آسیب های رفتار شغلی
  • 6. راهنمایی برای شرکت در مصاحبه های شغلی
  • 7. کوچینگ شغلی
  • 8. فرایند استخدام و جایابی شغلی
  • 9. بهداشت کار

 

همچنین همکاری با مراکز اشتغال سازمان های مختلف (مثل کمیته امداد، مراکز فنی حرفه ای، مراکز صنعتی و سازمانی، بهزیستی و در زمینه مصاحبه گزینش شغلی و جایگزینی شغلی و موارد مرتبط شغلی).