چهار‌شنبه 8 تير 1401

تعیین ملاک های صدور پروانه

 

در راستای تعیین ملاک های صدور پروانه، مقرر شد به لیست مدارک لازم جهت تقاضای دریافت پروانه اشتغال دو بند اضافه گردد :

 

  • رزومه حاکی از سوابق کاری حرفه ای و تخصصی در یکی از حیطه های توانبخشی اجتماعی، توانبخشی روانی، و توانبخشی جسمی
  • گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم سربازی

 

توضیح بند ب : به افرادی که گواهی معافیت روانپزشکی دارند پروانه اعطا نمی گردد. همچنین افراد دارای معافیت پزشکی در زمینه هایی که با نقش آنها به عنوان مشاوره توانبخشی تداخل ایجاد می کند پروانه اعطا نمی گردد