چهار‌شنبه 8 تير 1401

اعضاي شوراي استان البرز

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
1 محمدرضا بلیاد رييس
2 محمد جوادی ایلخچی نايب‌ رييس
3 بهرام هزاروسی دبير
4 دکتر بیوک تاجری خزانه دار
5 دکتر محمد قمری بازرس

 

 

آدرس محل شورای استان: کرج - خیابان طالقانی - ابتدای بلوار ماهان - طبقه سوم مرکز مشاوره روان شناختی رازی


تلفن تماس با دفتر شورای استان: 02634428024

 

شماره حساب شورای استان:  -