چهار‌شنبه 8 تير 1401

اعضاي شوراي استان اردبیل

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
1 دکتر محمد نریمانی رييس
2 حسن یاقوتی زرگر نايب‌ رييس
3 حسین قمری کیوی دبير
4 دکتر علی رضایی شریف خزانه دار
5 دکتر فرشاد شیخ اکبری بازرس

 

 

آدرس محل شورای استان: اردبیل - میدان سرچشمه - نبش کوچه معصومی - ساختمان پزشکان سرچشمه - طبقه سوم


تلفن تماس با دفتر شورای استان: 04512250293

 

شماره حساب شورای استان:  0108188637003