چهار‌شنبه 8 تير 1401

اعضاي شوراي استان بوشهر

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
1 دکتر علی پولادی ریشهری رييس
2 دکتر سید موسی گلستانه نايب‌ رييس
3 دکتر سید یونس محمدی یوسف نژاد دبير
4 شاهین افشارپور خزانه دار
5 ابراهیم سلیمانی بازرس

 

 

آدرس محل شورای استان: بوشهر، سنگی روبروی خیابان یادگار امام، روبروی  بانک کشاورزی- کلینیک مشاوره نیک اندیش


تلفن تماس با دفتر شورای استان: 07713536875 نمابر 07712543575

 

شماره حساب شورای استان:  -