چهار‌شنبه 8 تير 1401

اعضاي شوراي استان گلستان

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
1 بهرام بختیاری سعید رييس
2 دکتر مجتبی عقیلی کرد محله نايب‌ رييس
3 مریم دربای دبير
4 عبدالرحمن جوانبخش خزانه دار
5 محمدرضا کوثری بازرس

 

 

آدرس محل شورای استان: گرگان- خیابان گرگان­- پارس- ابتدای مرداد مرکزی –روبروی آموزشگاه موسیقی- مجتمع مرداد- طبقه 2- واحد 7


تلفن تماس با دفتر شورای استان: 01712234084 - 01712367297-01712234084

 

شماره حساب شورای استان: 0108063927002