چهار‌شنبه 8 تير 1401

اعضاي شوراي استان همدان

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
1 دکتر ابوالقاسم یعقوبی رييس
2 دکتر حسین محققی نايب‌ رييس
3 دکتر رسول کرد نوقابی دبير
4 مریم متقیان خزانه دار
5 اسدالله فهمیده توکلی بازرس

 

 

آدرس محل شورای استان: همدان- شهرک مدرس- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده اقتصاد، علوم اجتماعی و روانشناسی- اتاق 418


تلفن تماس با دفتر شورای استان: 08114246259 - 08118381149

 

شماره حساب شورای استان: