پنج‌شنبه 9 تير 1401

اعضاي شوراي استان کرمان

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
1 دکتر سید مهدی حسینی فرد رييس
2 دکتر کاظم نعمت الله زاده ماهانی نايب‌ رييس
3 دکتر عباس زامیاد دبير
4 نصرالله نادری خزانه دار
5 دکتر سید محمدحسین موسوی نسب بازرس

 

 

آدرس محل شورای استان: کرمان - بلوار جمهوری - روبروی دانشکده فنی و مهندسی


تلفن تماس با دفتر شورای استان: 03432110073

 

شماره حساب شورای استان:  -