پنج‌شنبه 9 تير 1401

اعضاي شوراي استان خراسان جنوبی

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
1 محمد مهدی خزاعی رييس
2 دکتر محمد حسین سالاری فر نايب‌ رييس
3 محمد شفیعی دبير
4 محمد فاروق صادقی مجد خزانه دار
5 دکتر محسن خورشیدزاده بازرس

 

 

آدرس محل شورای استان: بیرجند-میدان شهدا-جنب اداره امور مالیاتی-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-واحد مشاوره


تلفن تماس با دفتر شورای استان: 05612235598 - 05612221634

 

شماره حساب شورای استان: 0108131349004