پنج‌شنبه 9 تير 1401

اعضاي شوراي استان خوزستان

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
1 دکتر رضا خجسته مهر رييس
2 دکتر یوسفعلی عطاری نايب‌ رييس
3 دکتر عباس امان اللهی دبير
4 دکتر ایران داودی خزانه دار
5 دکتر ناصر سراج خرمی بازرس

 

 

آدرس محل شورای استان: اهواز - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - طبقه مدیریت


تلفن تماس با دفتر شورای استان: 09163063053 - 33360609-061

 

شماره حساب شورای استان: 0108232778001