چهار‌شنبه 8 تير 1401

اعضاي شوراي استان کردستان

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
1 فریبا طیری رييس
2 دکتر امید مرادی نايب‌ رييس
3 دکتر احمد امانی دبير
4 هادی نقدی خزانه دار
5 دکتر فایق یوسفی بازرس

 

 

آدرس محل شورای استان: سنندج. خ پاسداران دانشگاه علوم پزشکی کردستان. روبروی هتل شادی. ساختمان اداره مشاوره دانشجویی


تلفن تماس با دفتر شورای استان: ۰۸۷۳۳۶۶۴۶۴۳ داخلی ۸۵۰۰

 

شماره حساب شورای استان: 0107959839001