چهار‌شنبه 8 تير 1401

اعضاي شوراي استان لرستان

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
1 دکتر فیروزه غضنفری رييس
2 دکتر محمدعلی سپهوندی نايب‌ رييس
3 دکتر محمدعلی سپهوندی دبير
4 زیور آریا صدر خزانه دار
5 زیور آریا صدر بازرس

 

 

آدرس محل شورای استان: خیابان امام خمینی (نرسیده به میدان شهدا) - کوچه روبروی فاطمیه - ساختمان پزشکان مهر - طبقه دوم - مرکز خدمات مشاوره و روان شناسی


تلفن تماس با دفتر شورای استان: 06612220678 - 06616200003

 

شماره حساب شورای استان:  -